Ruffa Gutierez shares photo with rumored boyfriend Herbert Bautista— "No. 1 sa puso ko"