Basketball sensation Kai Sotto bonds with Filipinos in Australia