John Lapus throws shade on Twitter: "Mga bakla! Wag kalimutan, sinabihan tayo nyan ng 'Masahol pa sa Hayop'"